نویسنده = نادر مظلومی
رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-56

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر


تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

دوره 27، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 25-50

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد