نویسنده = محمد مهدی عسگری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-106

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد مهدی عسگری؛ مقصود ایمانی؛ امیر ملکی نژاد