داوران

بررسی و کار داوری یک مقاله از اهمیت ویژه ای در ارتقا سطح کیفی این نشریه  برخوردار می باشد. به پاس قدردانی از تیم داوری نشریه بر خود لازم میدانیم اسامی آنها را در اینجا درج نماییم.

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
هانیه آرزمجو عضو هیئت علمی/ پژوهشگاه نیرو
مانی آرمان عضو هیات علمی/ دانشگاه خلیج فارس
فاطمه آزادبخت عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه تخصص: تکافل- فقه و حقوق بیمه
محسن ابراهیمی ریسک سایبری و بیمه دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی و سردبیر فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
مریم اثنی عشری عضو هیأت علمی گروه بیمه الکترونیک /پژوهشکده بیمه
عزیز احمدزاده عضو هیات علمی و مدیرگروه پژوهشی بیمه های اشخاص - پژوهشکده بیمه
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
زهرا اسدی حقوق بیمه عضو گروه پژوهشی
سعید اسدی قراگوز ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای استاد دانشگاه پیام نور ، کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه ، کارشناس بیمه در شرکت بیمه کارآفرین، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
حسین اسکندری پژوهشکده بیمه
فرزاد اسکندری دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
محمدرضا اصغری اسکوئی سایر دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده آمار ریاضی و رایانه
مرتضی اعلاباف صباغی عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی
محبوبه اعلایی ارزیابی ریسک در رشته‎های بیمه‎ای هیئت علمی/ پژوهشکده بیمه
رضا افقی معاون موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی السان حقوق بیمه عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
مریم امیدی نجف آبادی گروه ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
فاطمه امیری کارشناس گروه
منصور ایراندوست استادیار
محسن ایزانلو دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
حسن بادینی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
منصور علی باغ ابریشمی حسابداری شرکت‌های بیمه و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی عضو هیئت علمی دانشگاه
محمود باغجری
منیژه بحرینی زاد دانشگاه خلیج فارس
علیرضا بحیرایی ریاضیات مالی/ کاربردی، مدیریت ریسک در صنعت بیمه دانشگاه سمنان، هیئت علمی
صادق بختیاری استاد دانشگاه
کبری بخشی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا برزگر هرگلان
مجید بنویدی حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بیمه‌ای، حسابداری شرکت‌های بیمه و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، ریاضیات مالی/ کاربردی، مدیریت ریسک در صنعت بیمه معاون مدیر عامل
احسان بهرامی سامانی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حسن بودلایی مدیریت ریسک در صنعت بیمه دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
امیر تیمور پاینده نجف آبادی ارزیابی ریسک در رشته‎های بیمه‎ای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی پدرام
عیسی پریزادی
کامبیز پیکارجو عضو هیات علمی دانشگاه / رییس هیات موسس بیمه شهر
محمّدصالح ترکستانی دانشگاه علامه طباطبایی
مریم تیموریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن
محمود جعفرپور دانشگاه علم و صنعت
فیض الله جعفری عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان رaته تخصصی حقوق خصوصی
محمد جلوداری ممقانی داوران نشریه
کاظم چاوشی تخصص : مالی
بهمن حاجی پور دانشکده مدیریت و حسابداری شهید بهشتی
محبوبه حبیبی بدرآبادی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی
امین حسن زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی
معصومه حسین زاده شهری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک
سید رسول حسینی دانشگاه تهران
شهامت حسینیان ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای رشته تخصصی مدیریت استراتژیک. عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
نسرین حضارمقدم عضو هیات علمی و سرپرست اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه
محمدجواد حضوری ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای مدیریت دولتی- معاون پشتیبانی پژوهشکده بیمه
حسن حقیقی
مهدی حقیقی کفاش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماء حمزه هیأت علمی /پژوهشکده بیمه
محمدرضا حمیدی زاده دانشگاه شهید بهشتی
سیروس حیدری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مهدی خادمی عضو هیات علمی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی
وحید خاشعی
فرزان خامسیان عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه
فربد خانی زاده داوران نشریه
فرهاد خداداد کاشی استاد، دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی
آمنه خدیور عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا رشته مدیریت سیستم ها
مجتبی خزایی
شهرام خلیل نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
بهناز خوش طینت گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران
موسی خوشکلام خسروشاهی اقتصاد مالی‌/ بیمه عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا رشته تخصصی اقتصاد انرژی
بهروز دری هیات علمی
علیرضا دقیقی اصلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
زهره دهدشتی شاهرخ دانشگاه علامه طباطبایی
حامد دهقانان دانشگاه علامه طباطبایی
علی دهقانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد- تهران جنوب
علی دولتی Yazd University
محمد ذکایی استاد-دانشگاه شهید بهشتی
مهدی رجبیون داوران نشریه
محرم رزمجویی
آرمان رستمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا رستمی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
هادی رستمی بازاریابی و فروش، سایر رشته حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هئیت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
مینا رنجبرفرد فناوری‌های نوین بیمه‌ای شرکت بیمه دیعضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
ساناز ریواز داوران نشریه
فیروزه ریواز شهید بهشتی
محمدجواد زارع بهنمیری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران
شیوا زمانی
مصطفی زندیه داوران نشریه
یونس سلمانی دانشگاه تربیت مدرس
نگین سنگری ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، رشته مدیریت منابع انسانی
حسن سواری بازاریابی و فروش دانشگاه تربیت مدرس
علی سوری ریسک سایبری و بیمه هیئت علمی دانشگاه تهران
سجاد سیفلو دانشگاه امام صادق ع
علی شائمی برزکی دانشگاه اصفهان
رضا شافعی ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای
ابوالفضل شاه آبادی دانشگاه الزهرا
الهام شریعتی بازاریابی و فروش عضو گروه حقوق دانشگاه الزهراء
شیرین شعاعی سایر عضو هیات علمی گروه بیم‌سنجی دانشگاه شهید بهشتی تهران
جواد شکرریز مدیریت ریسک در صنعت بیمه دانشگاه پیام نور- اصفهان
مونا شکری پور داوران نشریه
بهنام شهریار مشاور ریسک/شرکت بیمه نوین
صابر شیبانی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- رشته اقتصاد توسعه
شمس الله شیرین بخش
داود صادقی معاون مدیر عامل - منابع انسانی "هما"
مهدی صادقی شاهدانی داوران نشریه
مهدی صادقی شاهدانی دانشگاه امام صادق(ع)
امیر صادقی نشاط بازاریابی و فروش حقوق تجارت و حقوق بیمه دریایی دانشگاه تهران
سعید صحت عضو هیات علمی دانشگاه
اسماعیل صفرزاده داوران نشریه - دانشگاه الزهراء
امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه - مدیر مسئول نشریه
علی صفری استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،
فریبرز صفری
محسن صفری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
فرزانه صفوی منش داوران نشریه
احمد صلاح نژاد داوران نشریه
ناصر صنوبر گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز
اکبر طالب پور ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا رشته تخصصی، جامعه شناسی توسعه اقتصادی
علیرضا طاهریون
شاهین طیار مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه / پژوهشکده بیمه
هوشنگ عاشقی اسکوئی داوران نشریه
اکبر عالم تبریز گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
بختیار عباسلو عضو هیئت علمی
ابراهیم عباسی استاد رانشگاه الزهرا
ابراهیم عباسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد/دانشکده اقتصاد وحسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ندا عبدالوند دانشگاه الزهراء
سید محسن علامه استاد دانشگاه اصفهان
عباس علیمرادی شریف آبادی استادیار گروه حسابداری، دانشگاه صنعت نفت
حسین عیوض لو هیئت مدیریت بانک توسعه صادرات و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
حسن فارسیجانی داوران نشریه
علیرضا فضل زاده عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه تبرییز تخصص: حسابداری
مرجان فیاضی دانشگاه تهران
کامران فیضی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه ولیعصر توانیر نظامی گنجوی
شمسی قاسمی رشته: دکتری اقتصاد مالی تخصص: دکترا اقتصاد نفت و گاز
وجه الله قربانی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
میترا قنبرزاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص، پژوهشکده بیمه
ابراهیم کاردگر مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا
سید محمد مهدی کاظمی استادیار دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی
حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه
داود کریم زادگان مقدم عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدرضا کریمی علویچه
علی کمندی دکتری نرم افزار هیئت علمی دانشگاه تهران
منصور کنعانی حسابداری شرکت‌های بیمه و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی میز گزارشگری مالی و کنترلهای داخلی
علی کوشازاده استاد دانشگاه
مجتبی گنجعلی داوران نشریه
آتوسا گودرزی رییس موسسه آموزش عالی بیمه اکو/دانشگاه علامه طباطبایی
منیر گودرزی همکار در دفتر نشریه
وحید ماجد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
کیومرث مترجم عضو هیات علمی
عادل محمدپور عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا محمدزاده
داریوش محمدی زنجیرانی داور مقالات نشریه
رحیم محمودوند عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
الهه مرندی بازاریابی و فروش حقوق بیمه و تامین اجتماعی- بیمه در قراردادها
مصطفی مصطفوی تخصص: حقوق
خدیجه مظفری بازاریابی و فروش عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا رشته حقوق خصوصی
محمد مهدی مظفری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی قزوین
نادر مظلومی هیات علمی / دانشگاه علامه طباطبایی
یونس مظلومی دانش آموخته دکتری مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه، مدیر عامل و عضو اسبق هیات مدیره بیمه رازی، مدیر عامل بیمه تعاون
مهناز منطقی پور پژوهشگر پژوهشکده بیمه
محسن مهرآرا استاد اقتصاد سنجی و مالی
فرشید مهردوست ریاضیات مالی/ کاربردی هیئت علمی دانشگاه گیلان
نادر مهرگان اقتصاد مالی‌/ بیمه عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا رشته اقتصاد
میثم موسایی اقتصاد مالی‌/ بیمه، حقوق بیمه هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تخصص اقتصاد- بیمه- تکافل
ساراسادات موسوی بیم سنجی، علوم ریاضی، شهید بهشتی، تهران، ایران.
سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رئیس گروه مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عضو شورای فقهی بانک مرکزی
زهرا میرحسینی ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای رشته تخصصی جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
سیدجواد میرقاسمی بازاریابی و فروش بیمه مرکزی
بابک نظری حقوق بیمه سرپرست مدیریت حقوقی شرکت بیمه آسیا
محسن نظری ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای عضو هئیت علمی دانشگاه تهران رشته اقتصاد
سید صدرالدین نورالدینی - مدیر برنامه ریزی/ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت - مدیر سامانه اِمتا - مدیر پروژه بیمه تجارت الکترونیکی
وحیده نورانی راهبر میز پژوهشی نوآوری پژوهشکده بیمه
جعفر نوری بازاریابی و فروش
لیلی نیاکان ارزیابی خسارت در رشته‌های بیمه‌ای معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه - عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه
عبدالساده نیسی ریاضیات مالی- دانشگاه علامه
محمد قاسم وحیدی اصل سردبیر
ویدا ورهرامی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
فاطمه یاوری گهر
رضا یوسفی زنوز مدیرگروه/ دانشگاه خوارزمی


مشاهده راهنمای داوری