اهداف و چشم انداز

فصلنامه  پژوهشنامه بیمه با رویکرد علمی– پژوهشی در زمینه موضوعات بیمه‌ای در راستای برنامه تحول در صنعت بیمه منتشر می‌شود.

 

هدف از انتشار پژوهشنامه بیمه :

 1- انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه بیمه

 2- کمک به ارتقای سطح دانش در زمینه‌های مورد علاقه فصلنامه

 3- اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش بیمه‌ای

 4- تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران صنعت بیمه همچنین دانشجویان، محققان دانشگاهی و غیره

 

محورهای برنامه تحول صنعت بیمه :

 1- افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه

 2- خصوصی سازی صنعت بیمه

 3- تجاری ، رقابتی و حرفه‌ای کردن صنعت بیمه

 4- مشتری مداری در صنعت بیمه

 5- قابلیت اعتماد میان مشتریان، نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور

 6- ساختار صنعت بیمه کشور

 7- توسعه فرهنگ بیمه

 8- تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه

 9- گسترش بیمه‌های اتکایی

 10- صادرات خدمات بیمه‌ای

 11- نظارت و تنظیم در صنعت بیمه کشور

 12- سایر موارد مهمی که در راستای برنامه تحول است از قبیل بیمه های خرد- اکچوئری- تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای- مدیریت ریسک و ...