دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 116، زمستان 1393، صفحه 1-290 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

صفحه 1-31

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی


2. قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

صفحه 33-60

اکبر کمیجانی؛ شاپور محمدی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


5. مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده

صفحه 111-136

سمانه اردوانی؛ رضا برادران کاظم‌زاده؛ بابک تیمورپور؛ ندا عبدالوند


8. مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور

صفحه 189-211

مهدی حقیقی کفاش؛ سیدموسی موسوی مرادی؛ امیر بهرامی؛ مسعود اکبری