دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 138، تابستان 1399 
3. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی