مدلی برای شناسایی نمایندگی‌های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم‌شده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه الزهراء

چکیده

تمام تلاش‌های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می‌شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه‌گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می‌گردد. برای این منظور نمایندگی‌های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده‌سازی مدل قرار گرفته‌اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی‌ها، به بخش‌بندی آنها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که شامل فاکتورهای ریسک و اطلاعات دموگرافیک است، پرداخته شد که براین‌اساس نمایندگان به سه خوشه تقسیم‌بندی شدند از بین سه خوشه به‌دست‌آمده در این پژوهش، مشخص گردید که خوشه اول با ارزش‌ترین خوشه است و برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. خوشه دوم و سوم از نمایندگانی تشکیل شده که تجربه کافی دارند و می‌توان به عنوان نمایندگان وفادار از آ‌نها نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Identify Insurance Agencies with Justified Value and Risk

نویسندگان [English]

  • Samaneh Ardavani 1
  • Raza Baradaran Kazem Zadeh 2
  • Babak Teimourpour 3
  • Neda Abdolvand 4