تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله ابتدا فرم ریاضی سیستم پاداش-جریمه ایران ارائه می‌شود. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس 5 معیار «سادگی»، «جذابیت»، «طبقه‌بندی صحیح بیمه‌‌گذاران»، «سرعت همگرایی» و «احتمال ورشکستگی» سیستم پاداش-‌‌جریمه ایران با سیستم‌‌های پاداش-جریمه چهار کشور بلژیک (با 35 سطح)، برزیل (با 7 سطح)، ژاپن (با 16 سطح) و آلمان (با 29 سطح) مقایسه و نشان داده‌‌ می‌‌شود  که بر اساس نظرات کارشناسان بیمه شخص ثالث، سیستم موجود، مناسب‌‌ترین سیستم پاداش-جریمه برای ایران است. در گام بعد به کمک روش‌‌های باورمندی تقریبی و بیزی حق‌بیمه سیستم پاداش-جریمه ایران محاسبه می‌‌شود. در انتها با ارائه یک پیشنهاد ساده چگونگی بهبود سیستم پاداش-جریمه ایران با به‌کارگیری هم‌زمان شدت و تعداد خسارت‌‌ها در قانون انتقال مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. بر اساس یافته‌‌ها چندین پیشنهاد برای بهبود سیستم پاداش-جریمه موجود ایران ارائه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Bonus-Malus System In Iran

نویسنده [English]

  • amir teimour payandeh najafabadi