«معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و مدرس دانشگاه

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، گرایش حقوق خصوصی

3 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گرایش حقوق خصوصی

4 استادیار،دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گرایش حقوق خصوصی

10.22056/jir.2019.64002.191

چکیده

در قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد با حسن‏نیت کامل، پیش از انعقاد قرارداد بیمه‏گذار بایستی همه «حقایق اساسی» و «اوضاع و احوال مهمی» که اثرگذار بر ریسک و تصمیم بیمه‏گر است را به طور کامل نزد وی «افشا» کند. در صورتی که بیمه‏گذار به خوبی از عهده این تعهد برنیاید که در بسیاری موارد، ناخواسته و تنها به دلیل عدم درک درست از حقایق مهم، این تعهد نقض می شود، بیمه‏گذار با ضمانت اجراهای قانونی سنگین از جمله بطلان قرارداد روبرو می‏شود. این تعهد در حقوق انگلیس در پی انتقادات فراوان که طی سالها متوجه آن بود در نهایت به موجب قانون بیمه 2015 مورد نسخ قرار گرفت و تعهد به «معرفی منصفانه» به عنوان جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏های تجاری معرفی گردید. در این نوشتار به بررسی تعهد جدید بیمه‏گذار در حقوق انگلیس، با نگاهی به تعهد به افشا مقرر در قانون بیمه دریایی 1906 انگلیس که تا حدود زیادی مشابه تعهد بیمه‏گذار در حقوق فعلی ایران است همراه با ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح «لایحه بیمه تجاری» پرداخته می‏‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Claim Management Process for Life Insurance using FMEA: A case study of Iran Insurance Company

نویسندگان [English]

  • Abdolazim Khorushi 1
  • Habibollah Rahimi 2
  • Abbas Ghasemi Hamed 3
  • Jalil Maleki 4
1 Lecturer and University Professor
2 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Private Law Major
3 Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Private Law Major
4 Assistant Professor, Faculty of Law, Islamic Azad University of Central Tehran Branch, Private Law Major
چکیده [English]

Insurance contract is a contract of utmost good faith (uberrimae fidei), which requires the duty of disclosure prior to the conclusion of a contract. The insured is required to disclose to insurer all facts are material to risk which are known to him but not to other, whether or not such information is requested. If insured does not disclose them, then the insurer has right to avoid the contract. The question of whether or not the facts are linked to loss in question is irrelevant, which seems harsh remedy. For the criticisms rested upon these grounds the Law Commission of England and wales recommended reform and the Parliament enacted ''Insurance Act 2015" which came into force in August 2016.
This act changed the ''duty to disclose" into "duty to fair presentation'' in non-consumer insurance. In this essay we study the insured duty "fair presentation'', with a glimpse into Iranian Insurance Act along with the proposed amendment to the Bill of Commercial Insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Non-Consumer Insurance
  • Disclosure
  • fair presentation