بهبود وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک (مطالعه موردی : شرکت‌های بیمه‌ وابسته به بانک‌ها)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری نسبت به نام تجاری در شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های بیمه وابسته به بانک‌ها در شهر تهران است و جامعه پاسخ‌گویان آن عبارت‌اند از مشتریان و استفاده‌کنندگان از خدمات شرکت‌های مذکور. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علاقه نسبت به نام تجاری، بیشترین تأثیر را بر مقوله وفاداری مشتریان دارد. البته تعهد نسبت به نام تجاری و رویکردهای عاطفی در بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک نیز در جلب وفاداری مشتریان به طور مستقیم و غیر مستقیم مؤثرند. از میان مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند استراتژیک، رویکردهای عاطفی بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان داشته است. بعد از آن متغیرهایی مانند منحصربه‌فردبودن، اعتماد و تصویر ذهنی، بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان داشته‌اند. در این میان متغیر «هزینه تغییر» هیچ گونه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم معناداری بر بهبود سطح وفاداری مشتریان نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of the Customer Loyalty Using a Strategic Relationship Marketing (Case Study: Insurance Companies Affiliated to the Banks)

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehhat 1
  • Seyed Kamran Nourbakhsh 2
  • Leila Rezaee Hajidehi 3