شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

عمر جوان‌ترین سیستم‌های بازنشستگی در جهان و کشور ما از 30 سال گذشته است و با توجه به تحولات جهانی و عدم تحقق فرض¬های زمان تأسیس این صندوق¬ها، اکنون مخاطرات زیادی فراروی این طرح¬ها قرار دارد. سیستم‌های چندلایه در اغلب کشورهای جهان به عنوان رویکرد برتر اصلاحات بازنشستگی شناخته شده‌اند. خوشبختانه در کشور ما نیز برقراری سیستم بازنشستگی چندلایه در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی گردیده است.  به بخش خصوصی نیز اجازه ایجاد صندوق‌های بازنشستگی و رقابت با سایر بخش‌ها داده شده است. بااین‌حال اگر پیش‌نیازهای لازم وجود نداشته باشد انجام این اصلاحات مسلماً محکوم به شکست است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تسهیل¬گر اجرای سیستم بازنشستگی چندلایه بوده است. برای پی بردن به معناداری عوامل شناسایی‌شده، از دو روش آزمون ناپارامتریک دو جمله‌ای و تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است. از تحلیل عاملی برای گروه‌بندی 43 متغیر شناسایی‌شده و از آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی این عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از میان عوامل درون‌زا، ثبات مالی سیستم جدید و تقویت هیئت حاکمیت و از میان عوامل برون‌زا، شرایط خاص کشور و شرایط اقتصاد کلان، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تسهیل اجرای سیستم چندلایه شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Effective Factors Facilitating the Implementation of Multi-pillar Pension System

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Jalili
  • Reza Moslemi
چکیده [English]

It is more than 30 years since the establishment of the youngest pension funds in Iran and other countries. Because of the global changes and not verifying the primary assumptions, pension systems has faced critical conditions. The Multi-pillar systems are known as the best pension reform approach in many countries. Hopefully, the establishment of multi pillar pension system has been considered in the fifth development plan and the private sector is permitted to create pension funds and compete with other sectors. However, this reform is doomed to fail if the prerequisites are not fulfilled. The purpose of this study is to identify and prioritize the factors facilitating the implementation of multi-pillar pension system. To realize the significance of factors, the non-parametric binomial test and exploratory factor analysis was used. Exploratory factor analysis was used for grouping 43 identified factors and Friedman test was used for prioritizing these factors. The results indicated that among the endogenous factors “financial stability of the new system” and “strengthening the governance” and among the exogenous factors “specific condition of the country” and “macroeconomic conditions” were known as the most important factors facilitating the implementation of the multi-pillar system.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension Reform
  • Multi-pillar Pension System
  • Private Pension
  • exploratory factor analysis