مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه‌نامه شخص ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مولف

چکیده

مطالبه دیه قربانیان حوادث رانندگی توسط مقصرین حادثه از شرکت‌های بیمه یکی از دعاوی  بیمه‌ای است که به استناد بیمه‌نامه و قانون بیمه شخص ثالث در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. مقصرین با توجه به جنبه حمایتی قانون بیمه شخص ثالث، اعتقاد دارند که گستره حمایتی این قانون هرگونه اختلاف حقوقی ناشی از حوادث رانندگی را دربرمی‌گیرد و بدون توجه به قواعد مسئولیت‌مدنی، قاعده اقدام و سایر مبانی مربوط قائل به استحقاق وارث مقصر در مطالبه خسارت از بیمه‌گر می‌باشند. ازسوی‌‌دیگر به نظر بیمه‌گران گرچه مبانی وضع قانون بیمه شخص ثالث ناشی از مصلحت عمومی است، اما با توجه به هدف مستقیم وضع این قانون که حمایت از اشخاص ثالث است و با توجه به جنبه قراردادی بیمه شخص ثالث و مجموعه نظام حاکم بر مسئولیت‌ مدنی باید قائل به عدم امکان مطالبه توسط مقصر حادثه بود. هر کدام از طرفین با توسل به جنبه قراردادی و قانونی بیمه شخص ثالث در صدد دفاع از موضع خود می‌باشند که این مقاله ضمن بررسی نظرات، تلاش دارد مطابقت و مغایرت هریک را با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی بسنجد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Claiming Blood Money by Heir of the Person at Fault as Victims under Third Party Motor Insurance Policy

نویسنده [English]

  • Isa Ghasemi Gardeh
چکیده [English]

Claiming blood money by heir of the person at fault in motor accidents is one of the insurance claims brought before the courts by virtue of third party motor insurance policy under the Third Party Motor Insurance Act. Regarding the supportive aspect of the Third Party Motor Insurance Act and without regard to civil liability rules, the ex-turpi maxim and other related rules, offenders argue that the aforementioned Act covers all sorts of motor accident disputes. Thus, the driver at fault is entitled to compensation. On the other hand, although the insurers agree that enacting the Third Party Insurance Act arises from public interests, they believe that the direct purpose of the Act is to indemnify third parties and contractual aspect of third party insurance and civil liability rules as a whole. Hence, no compensation should be paid to the responsible party. Each party of the contention, by making reference to contractual and legal aspect of the third party motor insurance policy, is defending their own stances. In this article, while analyzing both ideas, the compliance or noncompliance of each claim with legal rules and social interests have been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Motor Insurance
  • Blood money
  • Confusion
  • Responsibility
  • Culprit