باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

نظریه‌ باورمندی، ابزاری آماری برای محاسبه‌ حق‌بیمه دوره بعد بر اساس تجربیات گذشته‌ بیمه‌شده است. هر قرارداد با یک پارامتر ریسک مشخص می‌شود. در این مقاله برای هر بیمه‌شده یک پارامتر ریسک درنظرمی‌گیریم و با استفاده از توزیع‌های آمیخته نامتناهی، یک مدل برای محاسبه‌ حق‌بیمه‌ باورمندی و بیزی، بر اساس فراوانی و شدت خسارت‌ها به صورت توأم، بررسی می‌شود. توزیع مجموع‌ شدت خسارت‌ها بر اساس فراوانی، یک توزیع آمیخته‌ نامتناهی خواهد بود. در نهایت با درنظرگرفتن توزیع پیشین گاما برای پارامتر ریسک، حق‌بیمه باورمندی و بیزی محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bayesian and Bühlman Credibility in Collective Distributions

نویسندگان [English]

  • Saman Ibrahimpour
  • Amin Hassan Zadeh
چکیده [English]

Credibility theory is a statistical tool for calculating the next period premium based on the insured’s historical experience. Each contract is defined based on a risk parameter. In this paper, a risk parameter for each policyholder  is assumed and a model for calculating credibility premium and bayesian premium based on both frequency and serevity of losses is examined.
The distribution of total severities of claims based on frequency, is an infinite mixed distribution. Finally, by considering prior gamma distribution for risk parameter, the credibility and Bayesian premium are calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premium
  • Credibility theory
  • Credibility Premium
  • Bayesian Premium
  • Infinite Mixed Distribution