محاسبه ضرایب ریسک دارایی در توانگری مالی مؤسسات بیمه با استفاده از ارزش در معرض خطر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می¬شود. برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در سهام، از داده‌های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال¬های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، از داده‌های ماهانه شاخص کرایه‌ مسکن‌های اجاره‌ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال¬های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی¬های توزیع داده‌ها پرداخته شده و مقدار ارزش ‌در معرض ‌خطر برآورد شده است. به‌منظور بررسی کیفیت برآورد‌های انجام‌شده از داده‌های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس‌نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش¬ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت‌گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش‌ در معرض‌ خطر 23% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating Risk Coefficients in Solvency of Insurance Companies Using Value at Risk

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gharakhani
  • Zahra Majedi