تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ابهر

چکیده

یکی از لازمه‌های ایجاد تحول در صنعت بیمۀ کشور در راستای خدمات مطلوب، طراحی و اجرای سیستمهای ارزیابی عملکرد، و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای است. رتبهبندی شرکتهای بیمه به منظور ارتقای کیفیت، کارآمدی، و اثربخشی کارکردهای بیمه مورد بررسی قرار می‌گیرد. رتبه‌بندی شرکتهای بیمه که اغلب یک ارزیابی مالی از شرکتهای بیمه است به شفاف‌سازی، افزایش کارایی، و ایجاد رقابت در بازار منجر می‌شود. اطلاعات رتبه‌بندی قابل استفادۀ ذی‌نفعان است. هدف اساسی این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای و همچنین رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد شرکتهای بیمه است. این تحقیق با استفاده از روش اسمارتر، عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای را شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس، شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را رتبه‌بندی کرده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل مشتریان خدمات بیمه‌ای 5 شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (آسیا، البرز، پارسیان، دانا، و ملت) و حجم نمونه شامل 60 نمایندگی از شرکتهای مذکور است. نتایج تحقیق نشان داد که براساس الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره در رتبه‌بندی شرکتها، عایدی هر سهم، نرخ بازدۀ حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازدۀ داراییها، درصد سهام شناور آزاد، ارزش افزودۀ بازار، سهم شرکت از کل بازار، و ارزش افزودۀ اقتصادی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا هشتم هستند. همچنین نتایج نشان داد که براساس شاخصهای مذکور، شرکت بیمۀ پارسیان، شرکت بیمۀ البرز، شرکت بیمۀ ملت، شرکت بیمۀ دانا، و شرکت بیمۀ آسیا به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Key Factors in the Ranking of InsuranceCompanies Listed on the Iran Stock Exchange Using Multi Criteria Decision Making

نویسندگان [English]

  • Reza Pirayesh 1
  • Morteza Mansouri 2