ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تامین خسارتهای بدنی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.226233.2711

عنوان مقاله [English]

The Nature and Scope of The Sentence Related to The Transfer of The Insurer's Property to The Bodily Damages Supply Fund

نویسندگان [English]

  • mohammad ghorbani.jouybari
  • hamid abhary