تأثیر توسعۀ بیمه های زندگی بر شاخص‌های خوشبختی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.233444.2845

عنوان مقاله [English]

The Effect of Life Insurance Development on Happiness Indicators in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi
  • Maryam Sadat Seyed Rezaei
  • Ali Moradi