تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان صنعت بیمه)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.253880.2804

عنوان مقاله [English]

The impact of organizational culture on customer performance with emphasis on the role of business intelligence (Case Study: Insurance industry employees and customers)

نویسندگان [English]

  • Azim allah zarei
  • Zahra ahmadi alvar