واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.281864.2875

عنوان مقاله [English]

Analysis of social marketing components in the insurance industry using content analysis and fuzzy Delphi method

نویسندگان [English]

  • somayeh pourhassan
  • Hakimeh Niki
  • Morteza Honarmand Azim
  • Musa Rezvani