تقلب نسبت به بیمه گر در قانون بیمه اجباری(1395) (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

10.22056/jir.2021.279126.2871

عنوان مقاله [English]

Insurance Fraud in the Compulsory Insurance Law (2016) (With an Attitude towards The American Legal System)

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami
  • Sooroosh Monazami tabar