ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)

2 رئیس بیمه مرکزی و دانشیار دانشگاه الزهرا

3 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22056/jir.2020.242932.2770

چکیده

هدف: این پژوهش بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی و اقسام مختلف ریسکهای  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی و ارائه روش­‌های  مختلف پوشش این ریسک‌­ها است. بررسی ریسک و چگونگی مدیریت آن از جمله مهم­ترین چالش­‌های مدیران در شرکت­‌ها و صنایع مختلف است. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و وجود مشکلات متعددی در توزیع ریسک­های صنعت بیمه و مطالبات شرکت­های بزرگ بیمه که تا مدت­های طولانی بازپرداخت نمی­شود و روز به روز بر میزان مطالبات اضافه می­شود، لزوم طراحی و بکارگیری ابزارهای نوین مالی جهت حل مشکلات صنعت بیمه را دوچندان می­کند. یکی از ابزارهای نوین مشتقه مالی که کمک مضاعفی به پوشش و انتقال ریسک می­کند و به عنوان یکی از اوراق‌بهادار بیمه­ای نیز می­تواند به توازن ریسک و همچنین آزادسازی ظرفیت نگهداری هر ریسک در شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی کمک نماید، معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی است. علاوه بر آن نگاه متفاوت شرکت­‌های بیمه به ریسک­ها و احتمال وقوع آن­ها می­تواند منجر به شکل­گیری بازار معاوضات بیمه­‌ای خصوصاً معاوضات حوادث فاجعه‌­آمیز شود.
روش‌­شناسی:  ابتدا براساس مطالعات کتابخانه­ای و با روش تحلیلی-توصیفی و پرسش از خبرگان و روش گروه کانونی متشکل از خبرگان بیمه اتکایی به بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه­‌های غیرزندگی و ریسک­های ابزار معاوضات بیمه‌­های غیرزندگی پرداخته، سپس انواع مختلف روش­های پوشش این ریسک­‌ها بیان می­شود.
یافته­‌ها: پس از بررسی ریسک­‌های بازار معاوضات بیمه‌­های غیرزندگی، اقسام مختلف ریسک­‌های  مترتب بر دو مدل عملیاتی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی و روش­های پوشش ریسک آن­ها که بر مبنای نتایج  بدست آمده از خبرگان گروه کانونی است، احصا می­‌گردد. 
نتیجه­‌گیری: یکی از ابعاد اجرایی شدن بازار معاوضات بیمه­های غیرزندگی بررسی ریسک­های آن می­باشد که در این پژوهش ریسک‌­ها و انواع روش­‌های پوشش ریسک مدل ارائه شده‌­است.
طبقه‌بندی موضوعی: G22،G10،G0، Z12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Risks of Non-Life Insurance Swap in the Capital Market and Insurance Industry of Iran and Solutions to Cover Them

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Javad Mirtaher 1
  • Gholamreza Soleimani Amiri 2
  • Seyyed Abbas Mousavian 3
1 PhD of Finance in Imam Sadiq university
2 Head of Central Insurance and Associate Professor of Al-Zahra University
3 Professor, Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

 
Objective: The objective of this study is analyzing the risks of non-life swaps market and the different types of risks associated with the two operational models of the non-life insurance exchange market. Risk assessment and management are among the most important challenges for managers in different companies and industries. The insurance industry is no exception, and there are numerous problems in distributing the risks and demands of large insurance companies that are not repaid for a long time and the number of claims is increasing day by day, necessitating the design and use of new financial tools to solve the problems of the insurance industry.
Non-life insurance swaps are one of the new derivative financial instruments that additionally contributes to the hedge and transfer of risk and as an insurance security can also balance the risk as well as free up the risk-holding capacity of insurance and reinsurance companies. In addition, insurers' differing views on risks and their probability of occurrence can lead to the formation of insurance swaps markets, especially catastrophic swaps.
Method: This isadescriptive-analytical research conducted using qualitative approach.first, Thenon-life insurance swaps market and non-life insurance swaps tools were examined using library studies and the focus group discussions with reinsurance experts . Then, different types of methods to cover these risks are expressed.
Finding: After analyzing the market risks of non-life insurance swaps, different types of risks are calculated based on the two operational models of the non-life insurance swap market and the methods of covering and covering their risks counts, which are based on the results obtained from the experts of the focus group.
Conclusion:  One of the dimensions of the implementation of the non-life insurance swap market is the study of its risks. In this research, the risks and various methods of risk coverage of the model are presented.

JEL Classification:  G22،G10،G0، Z12

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance-linked securities
  • non-life insurance swaps
  • Risk coverage
الهی، مهدی.، میرطاهر، سیدمحمد جواد و باقریان، غزاله. (1395). ارائه مدل عملیاتی قرارداد سوآپ بدهی–مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران و بررسی ریسک‌های آن. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، تهران: مدیران ایده پردار کارین، انجمن علمی بازرگانی ایران، 30 آذرماه.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (1397). سالنامه آماری 1397 صنعت بیمه. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپاول.
راعی، رضا و سعیدی، علی. (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.
راعی، رضا و فاضلیان، سیدمحسن. (1391). بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران). اندیشه مدیریت راهبردی، 6(2): 97-63.
سروش، ابوذر و صادقی، محسن. (1386). ریسک‌های اوراق اجاره و روش‌های پوشش آن.
سروش، ابوذر و کاوند، مجتبی. (1390). راهکارهای پوشش ریسک اوراق رهنی. جستارهای اقتصادی، 8(16): 145-117.
سیفلو، سجاد. (1394). اوراق‌بهادار بیمه‌ای به زبان ساده. تهران: انتشارات نوید مهر، چاپ اول.
شیرمردی، حسین.، فاضلیان، سیدمحسن و اخروی، امیرحسین. (1392). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسه‌مراتبی فازی. جستارهای اقتصادی ایران، 10(19): 168-141.
طالبی، محمد و رحیمی، امیرمحمد. (1391). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های مربوط به اوراق‌بهادار اجاره (صکوک اجاره). جستارهای اقتصادی، 9(18): 104-77.
عسگری، محمدمهدی.، صادقی شاهدانی، مهدی.، حسینی، سیدعلی و سیفلو، سجاد. (1395). بررسی فقهی اوراق ‌بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی). پژوهشنامه بیمه، 31(1): 138-123.
عسگری، محمدمهدی.، صادقی شاهدانی، مهدی.، حسینی، سیدعلی و سیفلو، سجاد. (1395). مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه‌آمیز (تحلیل سناریو). پژوهشنامه بیمه، 31(2): 103-81.
عطاطلب، فاطمه و نیاکان، لیلی. (1397). بررسی ضمانت‌نامه بیمه‌ای و سازوکار پوشش ریسک‌های سیاسی. پژوهشکده بیمه. گروه پژوهشی عمومی بیمه.
مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد. (1389). بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه‌های اسلامی. اقتصاد اسلامی، 9(36): 148-117.
موسویان، سیدعباس. (1386). ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
موسویان، سیدعباس و شیرمردی احمدآباد، حسین. (1390). شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق‌بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدل‌سازی تصمیم‌گیری چندمعیاره. معرفت اقتصاد اسلامی، 3(1): 170-145.
موسویان، سیدعباس و شیرمردی احمدآباد، حسین. (1391). مدیریت ریسک‌های اوراق‌بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه. تحقیقات مالی اسلامی، 2(1): 68-39.
موسویان، سید عباس.، مهدوی، غدیر و میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1394). اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت. تحقیقات مالی اسلامی، 4(2): 40-5. 
موسویان، سیدعباس.، وثوق، بلال و فرهادیان آرانی، علی. (1392). شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). اندیشه مدیریت راهبردی، 7(1): 212-187.
میرطاهر، سیدمحمدجواد. (1392). طراحی اوراق مالی اسلامی (صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت (بر مبنای فقه امامیه). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع).
نظیف جی، آدامز و توماس، عبدالقادر. (1388). ساختارهای صکوک. ترجمه مجید پیره. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 
Barrieu, P. & Albertini, L. (2009). The handbook of insurance-linked securities. Wiley, New York.
Benfield, A. (2013). Insurance-linked securities. Fourth Quarter 2012 update. http://thoughtleadership.aon.com/documents/201301_ab_securities_ils_quarterly_update_q42012.pdf.
Bouriaux, S. & MacMinn, R. (2009) .Securitization of catastrophe risk: New developments in insurane-linked securities and derivatives. Journal of Insurance, 32(1(: 1–34.
Bouriaux, S. & Tomas, M. J. (2014). Why do insurance-linked exchange-traded derivatives fail?. Journal of Insurance Issues, 37(1:( 32–58.
Braun, A. (2011). Pricing catastrophe swaps: A contingent claim approach. Insurance: Mathematics and Economics, 49(3): 520-536.
Canabarro, E., Finkemeier, M., Anderson, R. & Bendimerad, F. (1998). Analyzing insurance-linked securities. Journal of Risk Finance, 1(2): 49-75.
Cummins, J. D. (2008). Cat bonds and other risk–linkeo securites: State of the market and recent developments. Risk Management and Insurance Review, 11(1): 23-47.
Erwan, M. & Morlaye, F. (2008). Extreme events, global warming and insurance-linked securities: How to trigger the tipping point. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 33(1): 153-176.
Härdle, W. & Cabrera, B. (2007). Calibrating CAT bonds for Mexican earthquakes. https://ideas.repec.org/p/hum/wpaper/sfb649dp2007-037. html.
Kretzler, C. & Wagner, F. (2000). The catastrophe risk exchange (catex) in NewYork: An exchange and electronic processing system for reinsurance business. The Geneva papers on Risk and Insurance, 25(1): 136-153.
Pizzutllo, F. & Venezia, E. (2018). Are catastrophe bonds effective financial instruments in the transport and infrastructure industries? Evidence and review from international financial markets. Peer-reviewed and Open access journal, 14(2): 256-267.
Seiflou, S. (2009). Insurance-linked securities, first international conferences on insurance industry: challenges and opportunities, Tehran, The School of Economic Sciences (SES).
Seiflou, S. (2010). Insurance-linked securities: growing risk transferring tools. The Second World Risk and Insurance Economics Congress, Singapore, The Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA).
Vaugirard, V. E. (2003). Pricing catastrophe bonds by an arbitrage approach. Quarterly Review of Economics and Finance, 43(1): 119–132.