بررسی انتشار اوراق مرگ و میر در ایران و قیمت‌گذاری آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه تربیت مدرس- تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی؛ دانشکاه خاتم، تهران، ایران

10.22056/jir.2020.185240.2500

چکیده

هدف: دراین مقاله اوراق مرگ ومیر،که یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای بازار سرمایه و ابزار پوششی برای مدیریت ریسک شرکت بیمه عمر است، بررسی می‌شود که به بیمه‌گذار اجازه‌ دست یابی به یک منبع جدید تامین مالی می‌دهد و  امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران به‌منظور تنوع بخشی پرتفوهای خود و افزایش بازدهی فراهم می‌کند.
روش‌شناسی: در این پژوهش ابتدا نرخ مرگ ومیر گروه‌های سنی 5 ساله برای سال‌های 1996 تا 2016 بدست آورده‌شده است  و با روش تجزیه‌ ارزش منفرد، پارامترهای مدل لی کارتر تخمین زده‌ شده و در گام بعدی سناریوهای مختلفی برای شاخص مرگ ومیر ایران را برای سه سال آتی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو تولید شد. در گام آخر تحلیل حساسیتی بر روی نرخ سود و آستانه‌ فاجعه انجام شده تا واکنش قیمت به تغییرات نرخ سود و تغییرات بازه‌ آستانه مورد بررسی قرار گیرد.
یافته‌ها: باتوجه به داده‌های ایران، در پایان عمر سه ساله‌‌ این اوراق، با افزایش نرخ سود، قیمت آن افزایش می یابد و همچنین با افزایش سطح آستانه، قیمت این اوراق افزایش می‌یابد؛ چرا که احتمال عدم باز پرداخت از جانب ناشر کاهش می‌یابد و همچنین اگر  ناشر بازه‌ آستانه را دو واحدی تعیین کند با ثابت نگه داشتن سایر شرایط، قیمت این اوراق کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش تلاش شده است علاوه بر معرفی اوراق مرگ‌ومیر به‌عنوان یک ابزارمالی موجود در بازارهای جهانی، امکان انتشار آن در ایران بررسی شود و با روش تنزیل عایدی، قیمت این اوراق را برای سرمایه‌گذاران و ناشران داخلی مشخص شود.
طبقه بندی موضوعی: G13- G22- G23-G63

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of issuing mortality bonds in Iran and its pricing

نویسندگان [English]

  • mohammad ali rastegar 1
  • zahra manshouri 2
1 assistant Prof, Faculty of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Khatam University, Finance Department, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:  This paper analyzes the possibility of publishing mortality bonds. This class of securities provides attractive investment opportunities for capital market and is a good hedging tool for managing the risk of life insurance companies. It allows the insurers to access a new source of financing and provides some facilities for investors to diversify their portfolios.
Methodology: In order to conduct pricing of mortality bonds, it is required to predict future rate of mortality. We used lee and carter model simulation mortality rate, because that is very flexible and can be used by limited data. Here, the mortality rate of 5 _year age groups for years between 1996 and 2016 was calculated. The reason for using Gregorian calendar is that we use the united nation’s database. With Singular Value Decomposition (SVD), Lee-Carter model parameters were estimated and we have produced various scenarios for Iran’s mortality index for the next three years using the Monte Carlo simulation. In the last step, a sensitivity analysis for the interest rate and catastrophe threshold was provided to examine the price response to changes in interest rates and changes in the threshold.
One of the characteristics of the q-forward contracts if that they can be used for hedging both mortality and longevity risk. Mortality risk refers to the risk that mortality rates are higher than expected whereas longevity risk refers to the risk that mortality rates are lower than expected. A q-forward is an agreement between two counterparties to exchange at a future date (the maturity of the contract) an amount equal to the realized mortality rate of a given population at that future date (the floating leg), in return for a fixed mortality rate agreed upon at the inception of the contract (the fixed leg). In principle there are hedgers who are interested in both sides of the trade of a q-forward contract.
Finding: According to Iranian market data, the result shows that at maturity of three-year mortality bonds, increasing the interest rate, will rise the prices of these securities. Moreover, as the threshold grows, the price of these securities also increases; it is because the probability of default by issuer is reduced. Furthermore, by keeping other conditions constant, if the issuer determines the threshold range to two units, the price of these securities is reduced. Ultimately, the result shows that there is a small possibility of issuing these papers in the Iranian financial market.
 Conclusion: In addition to introduction of mortality bonds which is an available investment   instrument in global financial markets, this study aims to investigate possibility of issuing it in Iran and also overview pricing these bonds for domestic investors and issuers based on earnings discount approach.
JEL Classification: G13-G22-G23-C63

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility of issuing mortality securities
  • pricing
  • Lee Carter- model
  • Simulation
  • Monte Carlo
  • Swiss reinsurance