تعداد مقالات: 203
202. تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 155-178

محمد امین‌فرد؛ حکیمه زردرنگ کشکی


203. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین