تعداد مقالات: 195
176. مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 189-211

مهدی حقیقی کفاش؛ سیدموسی موسوی مرادی؛ امیر بهرامی؛ مسعود اکبری


177. عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-240

هانیه آرزمجو؛ وحید ناصحی‌فر؛ محمدتقی تقوی‌فرد


178. تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید


179. برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


183. الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 213-236

نادر مظلومی؛ سید علی‌رضا هاشمی


184. قاعده قائم‌مقامی در حقوق بیمه

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 241-267

بختیار عباسلو؛ محسن کرمی قهی


185. وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-54

مهدی محمدی


186. اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژی‌های ترکیبی رقابتی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 211-234

علی صفری؛ محمدصالح ترکستانی؛ پرستو مرادی؛ بهنام گلشاهی


187. مقایسه حمایت‌های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 223-246

محمدهادی کاویانی؛ زهرا میرزایی


188. نگرشی بر ضرورت‌های مقررات‌گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 237-263

سید عبادالله جهان‌بین؛ محمدحسین زارعی


191. اثر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت‌های بیمه بر واکنش بیمه‌گذاران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 81-104

محمد‌رضا عباسی؛ علی‌رضا ابراهیم‌پور؛ محمد عاملی


192. اثر مقررات‌زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-126

علی‌رضا شیرانی؛ سعید صحت؛ فاطمه تم‌زار


194. تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت قرارداد بیمه عمر و ادله مشروعیت آن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 155-178

محمد امین‌فرد؛ حکیمه زردرنگ کشکی


195. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین