تعداد مقالات: 216
176. بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-138

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو


178. اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 137-162

ابراهیم کاردگر؛ مهدی احراری


180. رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-170

ابراهیم التجائی؛ مهدی سلیمی


181. بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 153-180

حامد دهقانیان؛ الهام صبور؛ علی‌رضا حجتی


182. رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 153-179

فاطمه کریمی جعفری؛ مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی


184. بیمة مهریه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-188

علی اصغر حاتمی؛ هاجر یاسینی‌نیا


185. امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-187

عطیه خدائی؛ داود کریم‌زادگان مقدم


186. بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-214

هاشم آقازاده؛ غدیر مهدوی؛ احمدرضا الهی چورن


187. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398

لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب


188. رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان‌سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای)

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 163-182

نادر مظلومی؛ محمود زمانی؛ میرعلی سید نقوی؛ عارفه ربانی


189. ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 171-196

رضا ولی نژاد ترکمانی؛ حامد زارعی؛ سید جمال موسی کاظمی


191. نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 181-201

فرخ برزیده؛ عیسی پریزادی؛ آرمان احمدی‌زاد


192. مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 181-207

رضا معبودی نیشابوری؛ مریم حداد خداپرست


193. مدلی برای سنجش سطح رضایت‌مندی بیمه‌گذاران شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 189-211

مهدی حقیقی کفاش؛ سیدموسی موسوی مرادی؛ امیر بهرامی؛ مسعود اکبری


194. تحلیلی بر مادۀ 36 قانون بیمۀ مصوب 1316

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-219

سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری؛ ناهید بنی‌رشید


195. عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 215-240

هانیه آرزمجو؛ وحید ناصحی‌فر؛ محمدتقی تقوی‌فرد


196. برآورد و پیش‌بینی نرخ مرگ‌ومیر در ایران با استفاده از مدل لی-کارتر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-25

اکبر کمیجانی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


200. الگوی رابطه قابلیت اجرا با اثربخشی راهبرد (مورد مطالعه: صنعت بیمه ایران)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 213-236

نادر مظلومی؛ سید علی‌رضا هاشمی