تعداد مقالات: 203
151. بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 111-127

سیده شایسته واردی؛ مجتبی طبری؛ فاطمه فقیه علی‌آبادی


152. بررسی مفهوم، ماهیت و شرایط انعقاد بیمه مضاعف

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-138

محسن صفری؛ مهدی صفریان


153. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 107-126

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ حسین فارسی زاده؛ داراب طیبی؛ فرشته فلاحی


154. بررسی مبانی حقوقی بازتوزیع مازاد بیمۀ تکافل

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 107-126

عباس جلیلی؛ حجت الله عبدالملکی؛ حسن معظمی


157. تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-130

حسین صبحی؛ محمود باقری


158. بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-128

محمدجواد محمدی؛ نوید برومند؛ سیدعلیرضا شکوهیان


160. مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-120

حمید ابهری؛ محمد قربانی جویباری


161. نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-122

علیرضا پوراسماعیلی؛ عباس برزوئی


162. «معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-125

عبدالعظیم خروشی؛ حبیب اله رحیمی؛ عباس قاسمی حامد؛ جلیل مالکی


163. تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


165. بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 153-180

حامد دهقانیان؛ الهام صبور؛ علی‌رضا حجتی


166. رابطه میان مخارج بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 147-170

ابراهیم التجائی؛ مهدی سلیمی


167. رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی با تأکید بر نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 153-179

فاطمه کریمی جعفری؛ مهدی حقیقی کفاش؛ امیر بهرامی


168. اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 137-162

ابراهیم کاردگر؛ مهدی احراری


170. امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-187

عطیه خدائی؛ داود کریم‌زادگان مقدم


171. بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-214

هاشم آقازاده؛ غدیر مهدوی؛ احمدرضا الهی چورن


172. بیمة مهریه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-188

علی اصغر حاتمی؛ هاجر یاسینی‌نیا


174. بررسی‌ فقهی اوراق بهادار بیمه‌ای (با رویکرد موضوع‌شناختی)

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-138

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سیدعلی حسینی؛ سجاد سیفلو