تعداد مقالات: 203
126. بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه‌کردن چاه‌های نفت و گاز

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-106

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد مهدی عسگری؛ مقصود ایمانی؛ امیر ملکی نژاد


127. محاسبۀ سرمایۀ الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 83-102

سعید اسدی؛ امیر البدوی؛ علی حسین زاده کاشان


130. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 85-105

حسین سروی همپا؛ محمد محمودی میمند؛ محمدعلی سرلک؛ محمدتقی امینی


132. نوآوریها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-100

صادق بهرامی فیل‌آبادی؛ علیرضا پوراسماعیلی؛ حسن نجفی اصل


135. طراحی مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

مهدی ذوالفقاری؛ فاطمه فقیهیان


136. تحلیل فاصله موجود با مطلوب فرایند آموزش در چند شرکت‌ بیمه و ارائه الگوی مناسب

دوره 27، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 121-145

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ سهراب رشتیانی


139. رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-152

خدایار ابیلی؛ مجتبی زارع خلیلی


140. الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-146

الهام خواجه‌پور؛ احمدعلی کیخا؛ غلام‌رضا سلطانی؛ محمود صبوحی صابونی؛ علی کیانی‌راد


143. اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 125-152

هانیه آرزمجو؛ یاسر قاسمی‌نژاد؛ شاهین طیار


144. خوشه‌بندی مشتریان بیمه‌ بر اساس ارزش‌های مورد انتظار

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 137-163

سعید شیرکوند؛ قاسم جوکار؛ علی‌رضا مزیدی


145. مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-185

مظلومه رزاقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علی کیانی‌راد؛ صدیقه نبی ئیان


147. بیمۀ مالکیت فکری: گذار از بیمه‌نامه‌های عام و سنتی به بیمه‌نامه‌های خاص و نوین

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 97-118

سعید حبیبا؛ مجتبی اشراقی آرانی؛ نسیم حنیفی


148. بیمة مرهونه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-125

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی‌نیا


150. تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری