تعداد مقالات: 203
51. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی


52. طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-42

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ رامین قدیمی


53. آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-41

محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر


57. جایگاه بیمه‌ در پایداری کسب‌و‌کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و‌کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 57-78

احمد جعفری صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ حسن‌‌علی آقاجانی؛ سیدمحمد کریمی


58. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی


59. به‌کارگیری تکنولوژی تجارت سیار در صنعت بیمه ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-72

غدیر مهدوی؛ سید صدرالدین نورالدینی؛ نفیسه بهرادمهر


60. الگویی برای کنترل راهبردی در شرایط گسست محیطی

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 53-78

حسین رحمان سرشت؛ محبوبه حبیبی بدرآبادی


61. اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 37-66

غدیر مهدوی؛ وحید ماجد


63. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-83

فریبا اسمعیلی؛ حسین میرزائی؛ احمد اسدزاده


64. عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 53-94

محمد محمودی میمند؛ نادر مظلومی؛ فؤاد وجدانی


65. کاربردهای رویکرد مارکوفی در مدل‌بندی مرگ‌و‌میر زوجین

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-84

سفیرا تعجبیان؛ امین حسن‌زاده


66. طراحی سنجۀ اندازه‌گیری ارزش ویژۀ برند مشتری‌محور در صنعت بیمه: پژوهش ترکیبی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 41-60

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی‌‌زاده؛ رسول غلام‌زاده


67. گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-63

محمودرضا اسماعیلی؛ سید هادی موسوی نژاد؛ ندا شاه سیاه


69. محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-56

سعید باجلان؛ مصطفی نامدار


72. تحلیل وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از مدلهای لوجیت

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-64

طاهره جاهد؛ قدرت الله امام وردی؛ علیرضا دقیقی اصلی


73. اثر بیمۀ ‌صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-60

سعید راسخی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ رزا عالمیان


74. ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-60

علیرضا عمرانی؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی


75. مدل‌سازی پویای وضعیت بیمه‌های عمر در ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 43-64

یعقوب رشنوادی؛ سید امیر رضا ابطحی؛ علیرضا صرامی فروشانی