تعداد مقالات: 216
27. محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-29

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


28. ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH

دوره 34، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-37

رضا جعفری؛ نادر مظلومی؛ امیر صفری


29. تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398

میترا سیدزاده؛ بهنام بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری


30. باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-36

سامان ابراهیم‌پور؛ امین حسن‌زاده


31. رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 21-46

کیومرث شهبازی؛ رامین بشیرخداپرستی؛ محمود احترامی


33. تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-42

محمد میرباقری جم؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ غلامرضا زمانیان؛ امیر صفری


34. مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-39

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ عاطفه رضامند چالشتری


35. الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-40

سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند


37. بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-42

مجتبی صالحی؛ نازنین شریف؛ مینا خلیلی نژاد؛ مصطفی صفرزاده


38. طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-42

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ رامین قدیمی


40. رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-42

علی مطیعی؛ علی اسماعیل زاده؛ آزیتا جهانشاد


42. بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-44

عزیز احمدزاده؛ وحیده نورانی؛ امیر بهرامی


43. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی


44. آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

دوره 34، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-41

محمدرضا چاقمی؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ محمد وصال؛ ابراهیم کاردگر


45. تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-50

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد


46. تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-51

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ محمد مهدی مزده؛ حمیدرضا نورعلیزاده


47. ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-46

محمدعلی بهشتی‌نیا؛ وحید ماجد؛ جلیل وزیری


48. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


50. اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-50

وحید محمودی؛ سارا خمسه