تعداد مقالات: 204
27. محاسبه حق‌بیمه نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده بر اساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 10-27

امیر تیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


28. مقایسه فرضیه ساختار- رفتار- عملکرد با فرضیة ساختار کارا، در صنعت بیمه ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-49

احمد صدرایی جواهری؛ محمد سعید ذبیحی‌دان؛ زهرا بهزادی


29. تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-50

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد


30. رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه در ایران

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-56

نادر مظلومی؛ وحید ناصحی فر؛ گلشن احسان فر


31. تجزیه‌وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت‌های بیمه ایرانی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-51

سید غلامرضا جلالی نائینی؛ محمد مهدی مزده؛ حمیدرضا نورعلیزاده


32. رابطه بین توسعه بیمه‌های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 21-46

کیومرث شهبازی؛ رامین بشیرخداپرستی؛ محمود احترامی


34. باورمندی بیزی و بولمان در توزیع‌های آمیخته

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-36

سامان ابراهیم‌پور؛ امین حسن‌زاده


35. اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-50

وحید محمودی؛ سارا خمسه


36. قیمت‎گذاری مستمری‎های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 33-60

اکبر کمیجانی؛ شاپور محمدی؛ مجید کوششی؛ لیلی نیاکان


38. بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن‌خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه‌‌ای

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-60

علی دهقانی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ فاطمه پورولی


40. تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمة ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-42

محمد میرباقری جم؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ غلامرضا زمانیان؛ امیر صفری


41. ارزیابی کیفیت خدمات بیمۀ عمر در ایران: کاربردی از مدل تلفیقی فازی سروکوال-کانو

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-46

محمدعلی بهشتی‌نیا؛ وحید ماجد؛ جلیل وزیری


42. مدل نظریۀ بازی چندمعیاره برای افزایش سهم بازار شرکتها در صنعت بیمه

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-39

سید امیررضا ابطحی؛ یعقوب رشنوادی؛ عاطفه رضامند چالشتری


43. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


45. رابطه توانگری با متغیرهای مالی شرکت های بیمه

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-42

علی مطیعی؛ علی اسماعیل زاده؛ آزیتا جهانشاد


46. الگوی توانمندسازی مدیران فروش در صنعت بیمه: مطالعه در نمایندگیهای فروش بیمه در استان خراسان رضوی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-40

سعید مسکین نواز؛ محمود قربانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ حسینعلی نیرومند


48. بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-42

مجتبی صالحی؛ نازنین شریف؛ مینا خلیلی نژاد؛ مصطفی صفرزاده


50. بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-44

عزیز احمدزاده؛ وحیده نورانی؛ امیر بهرامی