دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. تأثیر توسعۀ بیمه های زندگی بر شاخص‌های خوشبختی در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم سادات سیدرضائی؛ علی مرادی


2. تجزیه و تحلیل مدل‌های مرگ‌ومیر با متغیرهای کمکی دارای گمشدگی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

شیرین شعاعی؛ ریحانه فتحی


3. کشف مشتریان سودآور با رویکرد داده‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مریم نژادافراسیابی؛ اکبر اصفهانی پور؛ علی محمد کیمیاگری


4. واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

سمیه پورحسن؛ حکیمه نیکی؛ مرتضی هنرمند عظیمی؛ موسی رضوانی


5. تقلب نسبت به بیمه گر در قانون بیمه اجباری(1395) (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

هادی رستمی؛ سروش منظمی تبار


6. خسارت‌های مالی قابل جبران توسط بیمه‌گر شخص ثالث و قیود حاکم بر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مهدی فلاح خاریکی


7. بررسی تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی و نوسان‌پذیری سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

غلامرضا سلیمانی امیری؛ فاطمه حامدی؛ اسماعیل فرزانه کارگر


8. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان صنعت بیمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

عظیم اله زارعی؛ زهرا احمدی الوار


9. مطالعه کیفی چیستی کرامت انسانی، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای آن بر کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دفاتر نمایندگی‌های بیمه در جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی؛ سحر ستوده نژاد


10. طراحی الگوی پذیرش فن آوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل سازی ساختاری - تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی پارسامنش؛ هرمز مهرانی؛ شادان وهاب زاده منشی؛ نرگس حسنمرادی


11. تحلیل مبانی الزام تشکیل شرکت‌های بیمه در قالب شرکت سهامی عام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمود باقر ی؛ مهدی آجرلو؛ سعید رحمانی


12. رویکرد تقنینی و الزامات قضایی در مسئله پرداخت مازاد دیه زن توسط بیمه‌گر در پرتوی ماده (10) قانون بیمه اجباری مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حمید افکار؛ رضا معبودی نیشابوری


13. بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محسن قره خانی؛ سیده ام سلمه پورهاشمی


14. شیوع کرونا و چالش‌های پوشش خسارات کشتی در بیمه‌های دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

حسین رمضانی؛ غلام نبی فیضی چکاب


15. ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه‌گر به صندوق تامین خسارتهای بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمد قربانی جویباری؛ حمید ابهری


16. بررسی مبانی تحدید مسئولیت در خسارت وارده بر خودروهای گران قیمت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

علی رضا شریفی


مقاله علمی - ترویجی

17. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان