دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. سنجش و ارزیابی رضایت‎مندی مشتریان بیمه ‎های زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

لیلی نیاکان؛ کیومرث مترجم


2. بررسی نقش رژیم‌های ریسک‌ سیاسی، اقتصادی و مالی در ‏تقاضای ‏بیمه‌های زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

حمید اسایش؛ سید پرویز جلیلی کامجو


3. مبنای تعهد دارنده و بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

سید علی اصغر رحیمی؛ داود محبی انجدانی


4. نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک جامع شرکت های بیمه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

مجید رضاخانی؛ فاطمه دادبه


5. تاثیر ویژگی های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

حمید رضایی؛ مهسا زمانی


6. شناسایی و تبیین ارزش‌های فرهنگ سازمانی جانشین‌پرور در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

شاهین طیار؛ سید محسن علامه؛ سید علی سیادت


7. شناسایی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی فرصت کارآفرینی در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

سعید صفری؛ سیده مرضیه رشیدی فرد؛ امین حبیبی راد


8. راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

مریم قاسمی؛ علیرضا داورزنی


9. واکاوی اصل «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

سعید محسنی؛ سید حسین تهامی؛ مهسا رباطی


10. شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری


11. نحوه اثرگذاری تخفیف ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی


12. طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ صالح شیری


علمی - مروری

13. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان