دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل اثر بیمه زلزله بر کاهش اثرات مخرب زلزله بر رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

میترا سیدزاده؛ بهنام بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری


2. عوامل موثر ‌‌بر‌‌توسعه‌مالی با تاکید ‌‌بر‌‌ بیمه‌های زندگی مطالعه تطبیقی ‌ایران ‌و کشورهای توسعه‌یافته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

سعید اسدی قراگوز؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ غدیر مهدوی؛ مرجان دامن کشیده


3. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


4. تاثیر راهبرد اقیانوس آبی بر کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه نوین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت


5. ارائه مدلی از عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان به روش معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی(FIS)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

مونا مشیری؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین وظیفه دوست


مقاله علمی - ترویجی

7. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398

لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب