کلیدواژه‌ها = حق‌بیمۀ آستانه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری