کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی امکان‌سنجی مدل‌های بیمه- بانک از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 53-74

سارا بیک‌محمدی؛ ابراهیم عباسی؛ علیرضا دقیقی اصلی