کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-40

میثم کاویانی؛ محسن حمیدیان؛ سارا بوستانی