کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
2. گرایش به کارآفرینی سازمان در صنعت بیمه: تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگ‌سازمانی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-63

محمودرضا اسماعیلی؛ سید هادی موسوی نژاد؛ ندا شاه سیاه


3. اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-95

محمدحسن مبارکی؛ محمدرضا زالی؛ سلیمه عبدالوهاب؛ حسین مقیمی اسفندآبادی