کلیدواژه‌ها = برنامه‌‌ریزی ریاضی مثبت
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 155-185

مظلومه رزاقی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ علی کیانی‌راد؛ صدیقه نبی ئیان