کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 53-94

محمد محمودی میمند؛ نادر مظلومی؛ فؤاد وجدانی