کلیدواژه‌ها = کشورهای درحال‌توسعه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-83

فریبا اسمعیلی؛ حسین میرزائی؛ احمد اسدزاده