کلیدواژه‌ها = فرصت کارآفرینانه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزیابی فرصت‌های کارآفرینی در بیمه‌های عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 179-200

جهانگیر یدالهی فارسی؛ علی‌رضا دقیقی اصلی؛ ولی‌اله نظمی شرامین