کلیدواژه‌ها = انتخاب نامساعد
تعداد مقالات: 4
1. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی


2. تبیین تابع تقاضای بیمۀ عمر و پس‌انداز (با رویکرد نظری)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-127

جعفر عبادی؛ غدیر مهدوی کلیشمی؛ مجتبی حائری


4. وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 27-54

مهدی محمدی