کلیدواژه‌ها = حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی
تعداد مقالات: 1
1. اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-22

علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده