کلیدواژه‌ها = مشتریان بیمۀ عمر
تعداد مقالات: 1
1. الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-64

مریم باش افشار؛ مسعود سعیدپناه؛ فرشید تیره عیدوزهی