کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-31

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی