کلیدواژه‌ها = ذخیرۀ خسارت
تعداد مقالات: 1
1. ذخیره‌سازی خسارتهای تصادفی برای بیمۀ عمومی با تأکید بر سطح خرد‎

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-60

علیرضا عمرانی؛ محدرضا فقیهی حبیب آبادی