کلیدواژه‌ها = بیمۀ بیکاری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-110

آتوسا گودرزی؛ سید جواد طباطبایی منش