نویسنده = امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی
1. معرفی دو روش جدید برای تعیین حق‌بیمه‌ نسبی در سیستم پاداش- جریمه‌ ایران

دوره 30، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-153

مریم تیموریان؛ امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ محمدقاسم وحیدی اصل


2. تحلیل سیستم پاداش- جریمه ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-31

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی