نویسنده = زهرا نیکخواه فرخانی
تعداد مقالات: 1
1. مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 95-124

خدایار ابیلی؛ زهرا نیکخواه فرخانی؛ منیره صالح‌نیا