نویسنده = مهدی احراری
تعداد مقالات: 2
1. آثار توسعه‌ای بیمۀ زندگی از منظر سرمایۀ اجتماعی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-19

هدی زبیری؛ محمود متوسلی؛ مهدی احراری


2. اثر بیمه زندگی بر تولید ملی مبتنی بر رویکرد توسعه انسانی

دوره 29، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 137-162

ابراهیم کاردگر؛ مهدی احراری