نویسنده = محمد ذکایی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی مخاطره‌های بیمۀ غیرزندگی با استفاده از مدل ذخیره‌سازی زیان جمعی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 59-80

محمد ذکایی؛ محمدرضا کردباقری؛ علیرضا کردباقری