نویسنده = سعید صحت
تعداد مقالات: 2
1. رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-34

سعید صحت؛ نادر مظلومی؛ حمید فخیمی محمد‌پور