نویسنده = محمدهادی کاویانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه حمایت‌های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 223-246

محمدهادی کاویانی؛ زهرا میرزایی